ఈ అద్బుతమైన పుస్తకం గురించి విన్నారా?

కొన్ని పుస్తకాలు మన జీవితాలని మార్చేస్తాయంటే కొట్టి పారేస్తాం..పుస్తకాల

Read More

'అమేజాన్' లో అమేజింగ్ పుస్తకాలు

ఆంధ్ర‌భూమి దిన ప‌త్రికకు ఎడిట‌ర్ గా సుదీర్ఘ‌కాలం పాటు ప‌నిచేసిన ఎం

Read More

మల్లాది వెంకట కృష్ణ మూర్తి కి ఇష్టమైన రైటర్ 'కనకమేడల' గురించి కొన్నికబుర్

ఒక తరంలో పుస్తకాల మీద ఆసక్తి కలిగించినవి డిటెక్టివ్ సాహిత్యామే అంటే చాల

Read More

'జయసింహ' ...నూట నలభై ఏళ్ల నాటి ఆణిముత్యం

కొందరు కాలాతీతమైన మనుష్యులు ఉంటారు...వాళ్లను చరిత్ర ఎప్పుడూ గుర్తు చేస్త

Read More

తెలంగాణా ప్రభుత్వ ఉగాది కానుక...సాంస్కృతిక కరదీపిక

తెలంగాణా ప్రభుత్వం ఉగాది కానుక గురించే ఇప్పుడు అంతా మాట్లాడుకుంటున్నార

Read More

టైమ్ మిషన్ ఎక్కించి జ్ఞాపకాల ప్రపంచంలో దించిన ఘనుడు

కొన్ని పుస్తకాలు చదివి వదిలేస్తాం..మరికొన్ని భధ్రంగా బీరువాల్లో దాచుకుం

Read More